Menu

Kontingentforhøjelse

image
29. februar 2020 kl. 21:53

På vores generalforsamling den 12. september 2019 blev det vedtaget, at årskontingentet stiger med 100 kr. med enkelte undtagelser d.v.s., at opkrævningen her i oktober er tillagt 50 kr.

På trods af de senere års overskud på vores regnskaber kan det ses, at budget 2019/2020 ikke kan bringes i balance uden en kontingent stigning. Dette skyldes stigende udgifter bl.a. til trænerløn-ninger generelt, større kørselsudgifter, en generel prisstigning, forventet faldende indtægter fra sponsorer samt, at kontingentet har været uændret siden 2015.

Vi beklager meget den sene orientering.

Bent Hjortebjerg, formand