Menu

OBS!!! Adgangsforhold ændret til klubben og banerne

image
24. november 2020 kl. 10:12

Kære alle

Der laves kloakarbejde på hele det normalt asfalteret stykke langs bane 1 de næste 3 uger. Der er opsat hegn på det pågældende område, og vi beder alle respektere denne afskærmning, så vi ikke har nogen der falder i hullerne og slår sig.

Dette betyder at der ikke pt. er adgang til kunsten og bane 3+4 via stien langs bane 1. Derfor beder vi de hold der træner, at bruge indgangen oppe ved hallen i denne korte periode, også børn på cykler.

Adgang til klubhuset er via hovedindgangen og op over jordvolden eller via gadekæret, hvor der iøvrigt ikke må cykles.

Tak for forståelsen og god træning.

OB&IK