Menu

Så er renoveringen af klubhuset færdigt

image
11. april 2020 kl. 11:17

Officielt er klubhuset færdigt pr. den 31.3. 2020 for de ”fremmede håndværkere”. Der mangler dog mindre finish flere steder. Balkonen er sat op, i dag mangler ”gulvet”, som vi skal gå og stå på. Tømreren skal have lagt underlaget. Der mangler ligeledes en væg mellem bestyrelses-lokalerne på 1. sal.  OB & IK skal selv have lagt flere hundrede m2 fliser i den nærmeste fremtid.

Ellers står de nye omklædningsrum helt færdige. Køkkenet er færdigt. Det samme gælder vores cafeteria. Der er lavet et spændende serviceareal, hvor spillerne kan sidde og dampe af til en snak, inden man går i bad. Der er kommet møbler. De sidste møbler til 1. sal leveres i denne uge.

Den gamle omklædningsfløj er renoveret, primært af frivillige fra OB & IK´s seniorklub. Et par omklæd-ningsrum er slået sammen til store og fine omklædningsrum. Der er slået ny og holdbar beklædning på væggene og trold tech på lofterne. Bo ”maler” har malet omklædningsrum og gangarealet i lyse farver.

Det er fantastisk at se, hvilken forvandling, som der er sket med hele byggeriet. Vi har nu store omklæd-ningsrum, lyse og venlige arealer. Cafeteriet er blevet lyst og venligt og med en god akustik.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle tak for den store frivillige indsats, som der er ydet i forbindelse med byggeriet. En særlig tak til medlemmerne af OB & IK´s seniorklub. En ekstra tak til Sigurd Larsen, Søren Eriksen, Tommy Madsen og Ove Nielsen, som hver har lagt flere hundrede timer. Det er bare fantastisk. Også en speciel tak til Lotte for en stor indsats – der har været mange bekymrende timer. Vi vil på et senere tidspunkt afholde en lille ”håndværkerfest”, som tak til alle, som har ydet en indsats ved byggeriet.

Også tak til spillere, trænere og ledere for dem måde, som man har taget hele byggeperioden uden brok og beklagelser.

Tak til vores arkitekt, Mogens Christiansen og Leon Hansen, fra Nordfyns Kommune, for et godt samarbej-de.

Alt står klar til at spillere, trænere og ledere, tilskuere og sponsorer kan tage de nye faciliteter i brug. Desværre har vi en corona virus, som forhindrer, at vi kan det. Det må og skal vi acceptere. Vi håber dog, at det snart vil være muligt, at få en almindelig hverdag i klubben. Nu skal vi have lagt en OB & IK sjæl ind i de nye omgivelser.

Vi har sat den 25. april som en officiel indvielse. Det er nok tvivlsomt, om det kan lade sig gøre. Det må den nærmeste fremtid vise.

Bent Hjortebjerg, forman for OB & IK