Menu

Så skal der spilles bold igen

image
15. maj 2020 kl. 14:02
Træningen starter fra mandag den 18/5. Træningstider og baner meldes ud fra trænerne.

Træningen starter fra mandag den 18/5. Træningstider og baner meldes ud fra trænerne.

Så er der endelig lys forude og vi må betræde banerne igen, men under kontrollerede forhold. Lige som genåbningen af Danmark, så genåbner vi også i etaper.

Vi er startet i denne uge med DS holdets træning.
Vi skulle være klar med håndsprit, opdeling af baner og andre praktiske forhold, før vi kunne åbne for alle hold. Vi benytter os af DS holdets erfaringer og udruller det til de øvrige hold.

Vi følger de Corona regler, som er udsendt fra DBU, disse ses på billedet.
Ligeledes følger vi reglerne fra DBU om forhold før, under og efter træning- se nedenfor før-under-efter.

• Forældre må IKKE overvære træningen, dette skyldes forsamlings forbuddets antal.
• Spillerne sættes af på parkeringspladsen og hentes ligeledes der igen.
• Spilleren bedes vaske/spritte hænder af inden træning.
• Vi står også klar med håndsprit når spillerne kommer.
• Der medbringes evt. egen drikkedunk, som kun er til eget brug, der er ikke mulighed for at fylde drikkedunken op i klubben.
• Spilleren møder på det tidspunkt træneren oplyser ikke tidligere.
• Banerne er inddelt i A, B, C og D
• Spillerne inddeles i grupper af maksimum 9 + 1 træner. Grupperne skal holdes hele træningen igennem.
• Banerne forlades efter træning - ikke i samlet flok.
• Der er ikke adgang til klubhuset. Toiletter kan benyttes i nødstilfælde jf. aftale med trænerne.

Vi har brug for forældrenes hjælp til at forklare de yngre spillere ovennævnte regler, men det fleste kender dem helt sikkert allerede fra skolen og derfor er de trygge ved det.
Til sidst vil vi minde de sidste om at få betalt kontingentet nu da vi er i gang.

Guidelines for afvikling af aktiviteter
Før træning
• Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
• Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
• Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
• Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.
• Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
• Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen
• Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
• Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.
• Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
• Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Efter træning
• Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
• Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
• Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

Ved sygdom
• Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”