Menu

Beretninger 2019

Beretninger på generalforsamlingen 2019

Herunder kan du læse beretningerne fra hovedformanden og udvalgsformændene fra OB&IK's ordinære generalforsamling 2019.

Hovedformand Bent Hjortebjerg beretning 2018/2019:
Det sportslige i klubben, det tager Seniorformanden Frank Mortensen og Ungdomsformanden Bente Domino sig af i deres beretninger.

Hovedbestyrelsen
Jeg skal som hovedformand aflægge beretningen fra hovedbestyrelsen for vores gamle forening. Som det er sædvane har det været et spændende år - og et godt år. Jeg vil også fortælle lidt om det kommende halve år.

Tilbygning/ændring af klubhuset
Forbedring af vores fysiske forhold her i klubhuset, har nu været et stort tema de senest 5 generalforsamlinger. Denne gang kan jeg sige, at vi er i gang med at forbedre vores faciliteter. Det er derfor, at vi sidder her i pavillonerne. Det har et langt og sejt træk at komme i gennem i det kommunale system. Vi står med en kommunal bevilling på 7,5 mio kr. Heldigvis holder vi til i en kommune, som støtter op om idrætten, så en stor tak til Nordfyns Kommune.

Vi har valgt, at det er Nordfyns Kommune, som er projektejer – derved sparer vi momsen. Det betyder modsat, at det er kommunen, som har stået for udbuddet ved valg af arkitekt og entreprenør. Som arkitekt er ansat Mogens Christiansen efter en udbudsrunde.

I forbindelse med licitationen af selve byggeriet har vi haft mulighed for at pege på 3 entreprenører, som skulle forestå arbejde. Desværre har ingen af de 3, som vi udpegede blandt vores sponsorer, som har ønsket at afgive et tilbud. Derfor var der ikke lokale firmaer, blandt de 3 firmaer, som blev indbudt til licitationsrunden. Udbuddet blev vundet af De Fries & Mejdahl. Deres bud på byggeomkostningerne lå på 6,9 mio. kr. Umiddelbart skulle det betyde, at der var et overskud på 0,6 mio. kr., men der er omkostninger på ca. 830.000 kr., der dækker rådgiverhonorar og intern rådgivning til Nordfyns Kommune. Hertil skal lægges uforudsete udgifter med 0,3 mio. og 0,3 mio. kr til inventar til køkkenet. Vi har selv peget på besparelser på 340.000 kr. – resultatet er, at, der mangler ca. 0,5 mio. kr.

Vi forventer at byggeriet omfatter:

¤ 2 nye store omklædningsrum i en nybygning

¤ nybygning af ca 100 m2 bestyrelseslokale/opholdsrum, som 1. sal til klublokalet

¤ renovering/udvidelse af køkken faciliterne, inkl. nyt inventar

¤ renovering af det nuværende klublokale

I første omgang skal vi selv forestå renoveringen af selve omklædningsfløjen. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange penge, som bliver tilbage til denne renovering. P.t. er der ca. 350.000 kr.

Vi har søgt Nordfyns Kommune om det manglende beløb på 0,5 mio. kr. Der er ikke penge på indeværende års budget, så det indgår i de kommende budget-forhandlinger for 2020. Jeg er ikke særlig optimistisk. Jeg tror, at politikerne mener, at vi har fået, hvad der kan tilkomme os.

Vi har fået 108.000 kr. af Albani Fonden til indkøb af inventar til klublokalet samt 5000 kr. Uffe, Karen og Otto Greve Fonden. Mange tak til Albani Fonden og Fam. Greve fonden. Vi har selv afsat 70.000 kr. i det nye budget også til inventar. Nordfyns kommune har lovet, at inventarkøbet kan gå ind over byggeprojektet, derved sparer vi momsen på 25 %.

Vi forventer – stærkt forsinket, at byggeriet er færdigt i januar 2020.

I hele processen har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Jimmy Rasmussen fra PR Byg, Per Pedersen, Søren Eriksen, Lotte Jensen, Sigurd Larsen, Thomas Drue og jeg selv fra Hovedbestyrelsen. Der har været afholdt et utal af møder – og det er ikke forbi endnu. Vi arbejder fortsat videre. En stor tak til arbejdsgruppen, specielt til Sigurd og Søren for en stor arbejds- indsats.

Desværre ser det ikke ud til, at vi kan få gennemført vores ønske om sammenbygning af skurene. Nordfyns Kommune har givet afslag på vores ansøgning, som skulle gennemføres med frivillig arbejdskraft.

I selve byggefasen har vi investeret i pavilloner. Det har været meget vigtigt for os i hovedbestyrelsen og trænerstaben at få vores klubliv til at fortsætte i byggefasen. Det koster noget, men vi mener, at det er nødvendigt. Jeg vil håbe, at alle i klubben bakker op om klublivet her i overgangsperioden. Jeg er sikker på, at det færdige resultat bliver en stor forbedring for hele klubben – både i forhold til omklædningsfaciliteter og opholds- og køkkenfaciliteter.

Vi håber også på stor opbakning fra medlemmerne, når vi skal i gang med renoveringen af omklædningsfløjen.

Sponsorer
Vi må desværre indse, at der er fald i indtægterne fra sponsorerne. 2 af vores store sponsorer har nedsat deres sponsorater. Vi er glade for de trofaste sponsorer, som støtter OB & IK. De udgør fortsat en meget vigtig indtægt, ca. 25 % af klubbens samlede indtægter. Så en stor tak til vores trofaste sponsorer. Vi er dog fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden. Vi har ansat en person, som varetager tegningen af nye sponsorater og opfølgning af de aktuelle sponsorater– det er Poul Elmkær, som nu står for sponsortegningen

Han er godt i gang. Vi mangler en del i forhold sponsorpleje, især for de sponsorer, som ikke er med i Erhvervsklubben. Det skal opprioriteres. Når vi fra 2020 får bedre forhold, så skal der sættes nye ting i gang, så det bliver mere attraktivt at være sponsor.

Glemmes skal det ikke, at der er mange sponsorer, som giver tøj til vores ungdomshold. Det er et stort beløb, som det løber op i. Sigurd Larsen er formand for sponsorudvalget. Der er lagt et stort arbejde i at få styr på sponsormassen. Der er mangler fortsat lidt i forhold til vores bander. Her er der bander, som skal tages ned.

Nordic Cup – U17 landskampe
I begyndelsen af august måned havde vi fornøjelsen at være medarrangør af Nordic Cup for u/17 landshold. Vi fik 2 spændende landskampe, bl.a. Danmark mod Mexico. Det blev et flot arrangement med mange tilskuere. For at arrangere landskampene får vi fra DBU en 10 sider lang manual, som vi skal følge – intet er overladt til tilfældighederne. Vi har fået stor ros fra DBU – vi mangler lige den sidste evaluering med DBU. Men vi har fået at vide, at DBU gerne vil bruge os på et senere tidspunkt.

Tak til alle, som var med til at gøre arrangementet til en succes. En ekstra tak til Sigurd og Søren for et stort arbejde med alt det praktiske, herunder banevandig. Vi fik stor ros for vores bane. Også tak til Bente med den organisatoriske tilrettelæggelse – og en stor tak til Lotte for forplejningen m.v.

Erhvervsklubben
Antallet af medlemmer ligger nu lige under 20. Desværre er det ikke lykkedes at få flere medlemmer.

I år har erhvervsklubben været på Nature Energi Park med Albani, hvor man så OB mod Hobro. Et flot arrangement.

Erhvervsklubben deltog også i Nordfyns Banks investeringsmøde med bl.a. Finn Nørbygaard. Været på Fredericia Musikteater til Frank Hvam og Mick Øgendahl. På Valdemark Slot til Tina Dikow og TV2. Foreløbig er planlagt deltagelse i Fodbold Award den 25.10.

Der arbejdes pt. på andre arrangementer. Tak til Leif L. Madsen og Henrik Nielsen for arbejdet med erhvervsklubben.

Aktivitetsudvalget
Aktivitets udvalg knokler derud af igen i år. I har deltaget i "Grøn", hjælp ved OB ´s hjemmekampe på Nature Energi Park, Fodbold Award i Otterup Hallerne, samt vores egne hjemmekampe. Det har været rigtig givtigt for OB & IK, at OB kom i slutspillet samt en bedre økonomisk aftale.

Indtægterne er utrolig vigtigt for økonomien, så vi håber at I fortsætter. Tak til hele holdet bag aktiviteterne. Der er ikke så meget tilbage i selve aktivitets-udvalget - kun Valter Løgstrup og Frank Andersen. Hvis der er personer, som kunne tænke sig at være med i aktivitetsudvalget, vil det være velset.

Uden for aktivitetsudvalgets regi afholdes Øens Hold Cup. Vi har afholdt 1 stævne i dette regnskabsår. Det kræver et stort arbejde, så en stor tak til Bente Domino og hendes hjælpere. Vi deltager med frivillige til Otterup-løbet, som Frank Andersen står for.

I hovedbestyrelsen lægger vi op til, at vi får nye drøftelser, hvordan der kan skaffes nye indtægtskilder, men det kræver, at der er frivillige til at udvikle nye aktiviteter - og flere frivillige hjælpere til at føre aktiviteterne ud i livet. I første omgang vil vi se, om vi kan få en Otterup Cup i gang, måske i 2020.

Medlemmer
Vi er en klub i udvikling i antallet af medlemmer, klart Nordfyns Kommunes største fodboldklub. Hvis jeg bruger DIF´s opgørelse af medlemmer - d.v.s., at det tæller et medlem, når man har været medlem af en klub i mindst 3 måneder, så ser det sådan ud fra 2015:

I 2015 havde vi 352 medlemmer. Ved udgangen af 2019 ender på mindst 425 medlemmer. Vi stiger ca. 5,5 % om året, eller ca. 20 % stigning over årene. Det skal sammenholdes med, at udviklingen for Fyn ligger på minus ca. 2 % om året. 70 % af klubbens medlemmer er under 18 år, og 83 % er under 25 år. Vi kunne godt ønske, at der var lidt flere i old boys afdelingen.

Motion & Velvære
Generelt har Motion & Velvære haft sit bedste år. Der er sat ny medlemsrekord med 1121 medlemmer. Vores center havde d. 23. august 985 medlemmer-sidste år 659), hvilket også er ny rekord for august. De nye lokaler stod færdig i oktober sidste år, rigtig flotte og et velfungerende center, dog stadig med udfordringer omkring udsugningen.

Motion & Velvære blev, meget positivt bogstavelig talt lagt ned, af medlemmer da de åbnede, og det er stadig et center med mange medlemmer.

Betina, som er leder planlægger hele tiden, at centret skal holde gang i interessen ved at følge med på de nyeste trends inden for træning. De frivillige i centret fortjener en masse kredit for deres indsats.

Det har været et år, hvor esporten har kørt godt den første halvdel af året, der har dog været lidt udfordringer med at finde instruktør. Esporten er flyttet over i hallen.

En stor tak til Bettina og hendes stab i Motion & Velvære.

Tak til Freddy Larsen, som er OB & IK´s repræsentant i Motion & Velvære.

Økonomi
I løbet af dette regnskabsår har der som altid været stor fokus på økonomien. Vi har igen et overskud på regnskabet 2018/2019. Christina vil senere gennemgå regnskabet, men kort opsummeret skyldes det mindre forbrug i hovedkassen og ungdomsafdelingen – og flere indtægter primært fra vores arbejde ved OB´s hjemmekampe. Vi har nu en sund økonomi – vi må dog forvente i år, at der kan komme til at blive brugt af kassen i forbindelse med klubhusbyggeriet. Vi har valgt at overflytte ca. 100.000 kr. fra dette regnskab til det kommende budget.

Frivillig koordinator
Vi har i hovedbestyrelsen besluttet, at vi skal have en frivillig koordinator. Christina Madsen har meldt sig på banen. Det kaster forhåbentlig flere frivil-lige af sig. Vi vil forsøge at få fat i forældrene til de børn, som spiller i klubben – men også andre.
Som jeg tidligere har været inde på, så står vi mange gange i situationer, hvor vi mangler frivillige – det gælder både til arrangementer og bestyrelserne. Vi har svært ved at sætte nye initiativer i gang p.g.a., at der ikke er nogen til at gennemføre de planlagte arrangementer.

Klubliv
For at en klub er velfungerende, så skal der være et godt klubliv. Her er spis-sammen-arrangementerne i seniorafdelingen værdifulde. Der er også arran-gementer i ungdomsafdelingen på de enkelte hold. Når vi har fået et nyt klubhus, er det mit ønske, at der kommer endnu mere liv i klubhuset. Vi skal lave flere arrangementer for vores medlemmer. Det er med til at give et sammenhold i klubben.

Det gode klubliv smitter heldigvis af på antallet af medlemmer.

Tak til ansatte og frivillige
Til sidst en tak til alle de frivillige, som hjælper i klubben og det er rigtig mange. Tusind tak til Lotte (som gennem 18 år har været det faste og uundværlige holdpunkt i OB & IK) og ikke at forglemme Tommy, som gerne giver en hånd med. Mange tak til vores mange trænere i såvel senior- som ungdomsafdelingen. Tak til holdlederne.

Tak til Anders Nielsen for, at du vil sørge for budget og regnskabet, kontin-gentopkrævning, betaling af regninger, ansøgninger til kommunen og meget mere.

‎Aktivitetsudvalget har ydet en kæmpe indsats igen i år.

Tak til Valther for at holde styr på tropperne.

Tak til Bente Domino og dem, som har medvirket ved Øens hold stævnerne.

Tak til Ove Nielsen for op kridtning af vores baner.

Tak til vores sponsorer for den økonomiske støtte.

Tak til Frank for at holde styr på kampafvikling og dommere.

Tak til forældre og andre, som yder en lille eller en stor indsats.

Tak til bestyrelserne og udvalgene for jeres indsats, også en tak til medlemmerne i Hovedbestyrelsen for et godt samarbejde. Der er sikkert nogen, som ikke er nævnt.


Uddeling af klubbens pokaler:

Karen Margrethe & Erik Lindbergs mindepokal - Frivillighedsprisen:
Pokalen/Frivillighedsprisen gives til en person, som har ydet en stor indsats for Otterup Bold- & Idrætsklub.

Pokalen gives i år til: Henning Rendboe Bager Larsen

Begrundelsen for valget er:

Henning Rendboe har været i klubben i mange år. Han startede som ungdomstræner, som han var i 6 år og senere hen materiale mand for både senior og ungdom. I 2017 blev han træner for klubbens 3.hold. Samme år blev han også holdleder for klubbens 1. hold, da Ove stoppede. Henning er meget pligtopfyldende og er meget systematisk, for at få tingene omkring spillertruppen til at fungere. Henning vil gerne selv gøre tingene, så ved han, at der er orden på tingene. Henning styrer seniorholdenes rekvisitter med hård hånd.

Henning er meget hjælpsom og imødekommende. Det sker altid med et smil på læben. Han siger aldrig nej til at hjælpe til med at løse en opgave. Henning kommer altid med gode forslag til, hvordan en arbejdsopgave skal løses.Henning hjælper gerne Lotte i kiosken. Han er med på vaskeholdet.

Henning er meget vellidt blandt spillere, trænere og alle andre omkring klubben. Når han siger noget til vores spiller er det meget tydeligt for en hver, at der gensidige respekt. Derfor går frivillighedsprisen i år til Henning Rendboe.


Chr. Nielsens mindepokal:

Christian Nielsens mindepokal som er klubbens ældste og fornemste pokal gives til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Pokalen gives i år til: Sigurd Larsen

Begrundelsen for valget er:

Der har været mange, som kunne modtage denne mindepokal. Vi i hovedbestyrelsen har ikke været i tvivl om, hvem der skulle have den i år.

Det er en person, som er OB & IK-mand helt ind i hjertet. Han har været i klubben siden han var 6 år. Har været aktiv spiller på vores 1 hold, ungdoms- og seniortræner.

Inden for de seneste år har han været seniorformand, og er nu formand for sponsorudvalget. Han sidder med i vores byggeudvalg for om- og tilbygning af vores klubhus. Han yder her en stor indsats med sin viden om byggeri. Han er aldrig bange for at lave noget. Har lavet en kæmpe indsats i forbindelse med opstarten af byggeriet og indretningen af vores pavilloner. I forbindelse med afholdelse af U17 landskampe har han også ydet en kæmpe indsats – både med organiseringen, men især i forbindelse med praktiske gøremål. Der er opstillet telt, hentet tribune som er stillet op og taget ned igen. Når vi kigger ud på en grøn opvisningsbane, kan vi takke modtageren for, at den er så grøn og dejlig. I mange timer har han sørget for at vande banen.

Jeg kunne blive ved med mange flere s gøremål. Det er en mand, som aldrig siger nej til at hjælpe til i OB & IK. Men herfra skal lyde en tak for indsatsen, men også en opfordring til at geare lidt ned. Din indsats må ikke gå ud over helbredet.

Alle har gættet hvem der skal have pokalen – Det er naturligvis Sigurd Larsen.

Beretning for ungdomsafdelingen 2018/2019 ved ungdomsformand Bente Domino.

Vi er i dag 248 medlemmer i alderen 0 – 18 år. Pigerne udgør 70 ud af dem. I de 248 tæller også nogle af de spillere, som er på et af seniorholdene.

Meget er sket i den forgangne sæson. Vi mistede desværre U10/11 pigerne i efteråret 2018. Nogle mistede interessen for fodbold, det blev svært at stille hold og så tog nogen videre til Odense for at spille. Enkelte blev tilbage i Otterup og er nu en del af U11 drenge holdet. Det er sårbart, men der skal ikke være tvivl om at vi stadig vil pigefodbolden. Det kræver bare en del mere af både piger og klub.

Bold og Bevægelse startede op i foråret 2019, men det har været svært at få nogle forældre til at tage tjansen som den der har styr på hvad der skal laves. Der skal helt klart investeres meget mere energi i at få startet holdet op, hvis det skal lykkes.

Den generelle betragtning omkring holdene i ungdommen er at vi igen er kommet igennem sæson 2018/19 med tilfredsstillende resultater. Vi er bredt repræsenteret og vi har en god trup at tage spillerne af. De sportslige resultater kan vi godt være tilfredse med. Vi har dog et hul i sæson 18/19 omkring U9.

Da skolen ringede til sommerferie sendte vi en bus med spillere og trænere til Sejs. 5 hold og ca. 70 deltagere. Endnu en gang en flot opbakning fra Otterup. Helt klart en god oplevelse, som spillerne fik og en følelse af samhørighed. Sommerstævnet er godt også for det sociale liv i klubben, for forældrene hygger sig og snakker på tværs af årgange.

Lunderskov der havde vi 1 hold afsted – Simones piger tog turen alene. Det er svært at finde et sommerstævne til de store hold.

Fælles spisninger er blevet afholdt og det opfordrer vi stadig til at afholde, da det giver en masse til holdet socialt. Det har betydning både på og uden for banen.

Ungdomsudvalget:
I det forgangne år har ungdomsudvalget bestået af Brian Simonsen, Jesper Nielsen, Claus Poulsen og jeg.

Lige nu sidder vi en gruppe på 6 som er i gang med at lave en ny struktur og et bredere udvalg, som skal sikre at vi fortsat fastholder ungdomsspillere og får tilført spillere til seniorafdelingen.

Dem som lige nu sidder og arbejder med fremtiden er Brian Krag, Christina Madsen, Claus Haastrup, Brian Simonsen, Jesper Nielsen og jeg. Den endelige struktur er ikke endelig på plads, men vi arbejder på at få styrket ungdommen mere. Planen er også at vi skal ud og have nogle forældre med i arbejdet.

Intersport Otterup fodboldskoler
Igen har vi haft gang i de 2 fodboldskoler og målmandsskole. Det er meget prisværdigt at nogle af 1. holdsspillerne tager så stor del i denne tekniske træning af vores unge spillere. Det har stor betydning for klubben at vi hele tiden drager nytte af hinanden. Det betyder en masse for ungdomsspillerne at de kan genkende dem der spiller på bane 1 og at I genkender dem i dagligdagen. Så stor tak skal lyde herfra.

Afholdte DBU aktiviteter
Pigeraketten, blev i år ledet af Janne Skovsgaard. Endnu en super oplevelse for pigerne.
Fodbold skolen afholdt i uge 32 (2019) med deltagelse af 70 deltagere.
Øens hold Cup:
Vi har haft 1 stævne i marts 2019, desværre var det ikke en stor årgang vi fik, men vi gav stadig deltagerne en god oplevelse og de tog glade fra Otterup. I år havde vi for første gang deltagelse af et hold fra Sverige.

Vi er lovet stævne 15/11 – 17/11

Tak til de frivillige, som kommer og hjælper - uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

Andre aktiviteter
Vi har igennem 2018/19 haft flere omdelinger af HOME nabobreve. Det er lykkedes at få dem fordelt til holden på frivillig basis. Antallet af omdelinger er faldet, men det passer fint med at interessen også er faldende.

Odense stadion, der hjælper vi stadig. Flere begynder at se at det ikke er så slemt som de tror.

Igen har vi haft en sæson hvor forældre og trænere har været super gode til at skaffe sponsorer til kamptøj og træningsdragter. Det er af meget stor betydning for klub og spillere, så tak for det

Afslutning
Vi har i foråret 2019 haft et forløb med Erling Thomsen som er ansat i DBU Fyn. Det har givet ideer til at ændre eks. måden at afholde trænermøder, så det tænker at det nye udvalg arbejder videre med. Erling brugte de tildelte timer på træner sparring og udvikling og inspirationstræninger. Det er noget vi uden tvivl kan arbejde videre med.

Vi vil fortsat fastholde de spillere vi har og gøre det bedste for at udvikle de muligheder. Vi opfordrer vores trænere at deltage på kurser, for styrker dem i deres træner gerning og det styrker vores klub.

Tak til trænere, dommere, forældre for den indsats I har ydet.

Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet.

Tak til Lotte og Tommy for jeres måde at være på, jeres gode humør og være måde.

Tak til Claus, Brian og Jesper for samarbejdet.

Bente Domino
Ungdomsformand

Beretning for seniordomsafdelingen 2018/2019 ved seniorformand Frank Mortensen

Årets ´18/´19 har været et godt år for OB & Ik´s seniorafdeling; vi blev i DS på en meget flot 7. plads, af et hold som skulle vende sig, at man var en række højere end Albani serien.

Nu her da den nye sæson gik i gang, måtte vi desværre sige farvel til et par spillere og goddag til nogen nye og gamle som valgte at komme tilbage til OB & Ik.

Sæsonstarten ´19/´20 i DS har været god med 12 point efter 6 kampe og DS-holdet er også videre til landspokalturneringens 3.runde efter en flot sejr hjemme mod FC Sydvest på hele 4-0. Nu venter en sjov og spændende kamp mod OB fra landet bedste række. Vi må sige, at DS-holdet er kommet stærkt fra start. Vores 2. hold spillede sig til en meget flot 1.plads i serie 2, og rykkede dermed op i serie 1. Serie 1 er lige begyndt. Det har været en svær start i en meget svær pulje, hvor holdet pt. har 3 point efter 5 kampe.

Klubbens 3. hold sluttede lige så flot som hold 2 med en meget fortjent 1.plads og oprykning til serie 3. De er også kommet flot fra start med 9 point efter 4 kampe.

Vores damehold havde en svær sæson i serie 1 med mange nederlag og en enkelt uafgjort. Selvom de har tabt er de altid gået fra banen med tro på mere og oprejst pande. Nu spiller de serie 2 og ligger efter 2 kampe med 7 point.

Vi kan i dag mønstre lige godt 70 seniormedlemmer mænd og damer, og det har betydet, at vi har udvidet herreholdene, så vi i dag har 1., 2., 3. og nu også et 4. hold. Damerne bliver også flere og flere.

Hver anden torsdag er der fællesspisning, hvor Lotte disker op med diverse retter, Noget som alle nyder godt af, og der er heller ikke nogen tvivl om, at det er noget spillere, trænere og holdledere sætter pris på. Gang på gang har vi stort set 45-60 mand til fællesspisning. Det er det, der får det sociale liv til at blomstre i seniorafdelingen.

Derudover har vi et Oldboys-, Superventeran- og Guldhold som spiller tirsdag og onsdag, hvor der bliver spillet en god gang fodbold og hvor det sociale også er i højsæde

Den trænerstab, vi har i dag håber vi, at kunne bibeholde i klubben en rum tid endnu. De er ambitiøse, dedikeret i deres arbejde med alle vores unge mennesker. De er super gode sparringen på tværs af holdene. Der er ikke en spiller, som ikke får en forklaring på, hvorfor de måske ikke er på hold i en kamp. Og det er også derfor, vi kan blive ved med at holde det store fremmøde til træning og kampe.

Jeg vil gerne sige tak til spillere, trænere og holdledere omkring alle vores seniorerhold, som yder et kæmpe stort og flot stykke arbejde på og uden for banerne. Også tak til mine udvalgsmedlemmer i seniorafdelingen.