Menu

Anderkendelse af frivillige ifm. generalforsamling

image
16. november 2021 kl. 09:17

Generalforsamling i OB & IK:

Den 3. november afholdt OB & IK ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen hyldede klubben ledere og frivillige, som har ydet en stor indsats i den forløbne periode.

Du lever af hvad du får. Du gør et liv ved, hvad du giver. (Winston Churchill)

Æresmedlem i OB & IK.

Sigurd Larsen har været medlem af OB & IK i snart 65 år, kun afbrudt af 1 år, hvor han boede i Sverige. Han har altid været en fremragende repræsentant for klubben både som spiller, leder og senere frivillig.

I forbindelse med klubhus byggeriet har Sigurd været en af de væsentligste drivkræfter. Han har været med hele vejen fra planlægningen til udførelsen af praktiske opgaver. Frivillige har stået for den største del af renoveringen af omklædningsfløjen. Sigurd har samlet de frivillige og planlagt arbejdet for dem Han har lagt en meget stor antal timer.

Når der manglede frivillige til en arbejdsopgave, går man aldrig forgæves til Sigurd. I 2019 var Sigurd en af de frivillige i forbindelse med OB & IK arrangerede U17 landskampe. Sigurd sørgede bl.a. en perfekt bane, som han sørgede blev vandet i løbet af sommeren.

Sigurd er også en af initiativtagerne til, at OB & IK forsøger at få en multibane.

En stor tak til Sigurd for en kæmpe arbejdsindsats over mange år.

Chr. Nielsens mindepokal:

Christian Nielsens mindepokal som er klubbens ældste og fornemste pokal gives til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Denne pokal blev givet til René Vestergaard.

René er træner for klubbens U14. Han har været træner i klubben i 4 år. René er desuden en af de 2 ophavsmænd til klubbens hjemmeside. Han opdaterer hjemmesiden løbende. Hjemmesiden følges af mange.

I sommer arrangerede René en U13 corona-venlig sommerturneringen med 8 hold. Det blev en stor succes med rigtig mange gæster. Der var specielt fokus på sociale tiltag, som drengene savnede efter nedlukninger og restriktioner.

Derudover er han tovholder på den længe planlagte udlandstur med U13+14, hvor U14 pt. har indsamlet +45.000 kr.

Herudover hjælper han til i ungdomsudvalget.

Stor tak til René for hans store arbejde i OB & IK.

Frivillighedspokalen

Denne pokal gives til en person, som har ydet en stor frivillig indsats for OB & IK

I år er denne pokal gået til Mogens Jochumsen

Mogens har spillet fodbold i OB & IK. Han har været træner for vores ynglingehold, som det hed dengang.

Mogens har været meget aktiv i forbindelse med renoveringen af klubbens omklædningsfløj, hvor man lagde rigtig mange timer. Han har efterfølgende været flittig til at hjælpe med at holde klubbens udearealer. Han har været med omkring arrangementet ”jazz i anlægget” og åben skoledag for ca. 200 skoleelever.

Så rigtig mange tak til Mogens for hans indsats.

Stort tak igen til alle tre.

Hovedbestyrelsen i OB & IK