Menu

Historie

Omkring forrige århundredeskifte var der ivrig gang i fodbolden i Otterup, og i det herrens år 1906 gik en flok unge mennesker sammen om at stifte den første fodboldklub, som fik navnet STAR.

Senere kom et par år, hvor interessen nærmest lå brak, og Star forsvandt ud i den mørke glemsel. Men den 2. august 1913 tog en aktiv heste- & kreaturhandler, Christian Nielsen og kommis Andersen, initiativet til at grundlægge en ny fodboldklub, og Otterup Bold- og Idræts Klub så for første gang dagens lys og blev stiftet.

Otterup Bold- & Idrætsklub (OB&IK) kunne i 2003 fejre sit 90 års jubilæum, og i 2013 fejrede klubben sit 100 års jubilæum. Først i 50’erne flytter man til det nuværende stadion, arealet hørte tidligere under Nislev Hovedgård. Der har været år med både opture og nedture, og OB&IK har ligget placeret mange forskellige steder på fodboldskalaen.

I "gamle dage" huskes de bedste år i klubben som værende lige efter 2. verdenskrig og frem til 1957, hvor Otterup spillede sig i 3. division og blev liggende i divisionen i et par år. Klubbens bedste placering dengang går helt tilbage til 1956, hvor klubben i 3. division, bl.a. spillede mod Frederikshavn, som blandt mange kendte koryfæer bl.a. havde en meget ung »Guld Harald« inde omkring holdet. Kampen blev dengang overværet af ca. 4.000 tilskuer, som stadig er tilskuerrekorden på det hyggelige Otterup Stadion.

I nyere tid spillede klubbens førstehold sig i 2009 op i 2. division vest, og spillede der indtil sommeren 2013. Desværre rykkede holdet ned i Danmarksserien, trods en meget stærk spillertrup. OB&IK havde i flere år præget både Kvalifikationsrækken og Danmarksserien. Det er i gennem de mange år blevet til rigtig mange gode boldspillere fra Otterup og omegn. I mange tilfælde fungerede klubben, dengang som i dag, dog som ”fødekasse” til de større klubber på Fyn. Når man er rigtig god vil man gerne spille i højere rækker. Går man en hel del år tilbage var det spillere som Bent Løfquist og Jørgen Rasmussen, som senere havnede i B1913. Erik Bergholdt og Børge Haugaard, som begge kom til at spille i OB og Niels Eriksen som kom til B1909.

Mange andre gode fodboldspillere fra Otterup, har også i nyere tid markeret OB&IK og sig selv flot på den danske rangliste. Fodboldklubben har altid haft gode forhold, og god hjælp fra kommunen, som sørger for, at det store og dejligt beliggende idrætsanlæg bliver vedligeholdt, og at klubhuset er i orden.

Otterup Stadion og klubhus er kommunalt ejet og kommunen står som tidligere omtalt og beskrevet for den daglige vedligeholdelse, rengøring af baner og udenoms arealer. - Boldklubben passer og driver klubhuset med tilskud fra kommunen. Fodboldbanerne kom til efterhånden, som behovet voksede. Klubhuset og Stadion er også blevet udbygget og moderniseret flere gange gennem tiden, ikke mindst ved hjælp af frivillig arbejdskraft har man skabt de nuværende rammer. Moderniseringer og udbyggelserne har gennem årene været årsag til mange politiske diskussioner, som for eksempel i 1979, hvor det blev debatteret heftigt, hvorvidt der skulle nye boldbaner til, eller om dyrskuepladsen skulle bevares!

Rundbanen og atletikstadion gav også anledning til mange skriverier, før det endelig blev anlagt i 1985. I dag er der ingen i Otterup, der tænker over, hvilke argumenter der var for eller imod dengang. Otterup Stadion ligger der med velfungerende baner og et godt klubhus, og der er fortsat rigtig mange medlemmer i klubben.

Sidste nye skud på stammen er etablering af en kunstgræsbane, som klubben selv har skaffet hele financieringen til, og banen blev indviet den 5. juni 2012. Klubben har pt. det store positive problem, at der er så mange medlemmer, at en ny udbygning og modernisering meget snart bliver aktuel igen.

OB&IK har igennem alle årene huset og været hovedklub for størstedelen af de idrætsgrene, som den dag i dag dyrkes i andre klubber i kommunen. Det være sig ud over fodbold, både håndbold, badminton, bordtennis, boksning, karate og gymnastik. Efterhånden som medlemsskaren voksede blev det dog alt for meget under et hat, og klubberne blev efterhånden splittet ud. Senest har OB&IK's Gymnastik afdeling ønsket at prøve kræfter for sig selv og skilte sig ud som selv-stændig forening på klubbens generalforsamling i 2009.

Otterup Bold- & Idrætsklub består i dag af en stor fodbold afdeling med mange hold i Ungdoms afd. og Senior afd., samt et moderne motionscenter i Otterup Hallerne, som drives i samarbejde med OHK, som Otterup Håndboldklub hedder i daglig tale. I gennem alle årene har klubben været en af Nordfyns største og førende idrætsforeninger og har i dag over 500 medlemmer i alle aldre og af begge køn. Dette er en status vi til stadighed har ambition om at øge, og satser på at bevare.

Vi har i OB&IK stadig en masse visioner og mange konkrete mål, som vi vil opnå. I OB&IK har vi heldigvis mødt stor velvillighed fra en stor kreds af Sponsorer, samt en masse frivillige "ildsjæle", som tilsammen er et "must" i nutidens foreningsarbejde. OB&IK's store og mangfoldige Fodbold afdeling, hvor klubbens førstehold i forårssæsonen 2007, spillede om oprykning fra Kvalifikationsrækken til Danmarksserien og vandt over Holbæk i to kvalifikationskampe og dermed skulle spille i Danmarksserien. I den første sæson i Danmarksserien var OB&IK, indtil to kampe før sæsonafslutningen, med i oprykningskapløbet til 2. division.

I klubbens anden sæson i Danmarksserien overvintrede OB&IK's Danmarksserie hold på en flot andenplads og spillede i foråret 2009, endnu en gang med helt fremme om oprykning til 2. division. Allerede fire runder før Danmarksseriens turnerings afslutning, sikrede OB&IK sig en flot  oprykning til 2. division. Det var første gang i 51 år, at OB&IK igen skulle spille i divisionsfodbold.

Første halvsæson i 2. division var svær, men meget lærerig. Holdet var ved vinterpausen placeret lige under nedrykningsstregen, men alle i klubben var sikre på, at vort førstehold nok skal klare skærene og bevare sin divisionsstatus. Det lykkedes dog ikke trods to playoff kampe med BK Skjold fra Østkredsen. BK Skjold vandt med den mindst mulige margen... Nemlig ét mål...

OB&IK stod nu til nedrykning til Danmarksserien, da det i dagspressen forlød, at den gamle arbejderklub, Frem fra København, var i store økonomiske vanskeligheder og ville indgive sin egen konkursbegæring. Et par nervøse døgn gik med spændt forventning, lige indtil DBU kunne bekræfte at det forholdt sig som der var skrevet, og så var vi pludselig tilbage i 2. division.

OB&IK's anden sæson 2010/2011 startede også svært, da vort hold havde gennemgået en stor udskiftning af spillere og holdets gennemsnitsalder var sænket med adskillige år. De unge spillere skulle lige vænne sig til at spille divisionsfodbold, og da de havde gjort det, havde holdet allerede to runder før sæsonafslutningen flere point end året før. Forårssæsonen 2011 gik forrygende for holdet i 2. division og holdet sluttede efter en fantastisk slutspurt som nummer 11 og bevarede dermed sin status som 2. divisionshold

Sæsonen 2011/2012 er startet flot. Holdet har sammen med den nye cheftræner lagt en slagplan som følges meget tæt. Holdet er efter seks kampe placeret som nummer 9 med otte point. Holdet sluttede, som i sidste sæson, som nummer 11.

Sæsonen 2012/2013 er startet rimeligt, og vi startede med at spille de første to kampe uafgjort. Det var kampe som vi nok burde have vundet, men vort trænerteam havde i hele sommerpausen terpet et nyt spillesystem ind i spillerne, og det skulle lige have lov til at "slå" rigtigt igennem. Det lykkede desværre ikke for vor cheftræner, at få implementeret og spillet et nyt system ind, trods et meget stærkt spillermateriale, og holdet måtte lide den store tort at rykke ned i Danmarksserien igen.

I sommerpausen 2013 "forsvandt" desværre det meste af spillermaterialet til førsteholdet og vort nye trænerteam måtte starte helt forfra.
Det er lykkedes, til sæsonen 2013 / 2014 at bygge et helt nyt hold op fra grunden, og det ser faktisk meget lovende ud for fremtiden, da det er unge og meget talentfulde spillere der i dag udgør stammen i første-holdstruppen.

OB&IK's andethold rykkede i 2007 op fra serie 2 til serie 1 og så ud til at gå nogle gode og spændende sæsoner i møde. Holdet var ved vinterpausen 2009/2010 placeret på en meget flot fjerdeplads og blandede sig således i kampen om oprykning til Fynsserien, som nu hedder Albaniserien, til foråret 2010. Holdet formåede, efter to playoff kampe mod Krarup Espe, som blev vundet meget overbevisende, at rykke op i Albaniserien. Holdet bestod af en god blanding af mange unge talentfulde spillere og en del garvede og rutinerede kræfter. Da flere af de garvede kræfter ville trappe ned fik det nyslåede Fynsseriehold det meget svært, men spillede en række flotte kampe, som tydeligt viste at holdet havde potentialet til at være med i Fyns højest placerede fodboldrække. Holdet måtte desværre, på grund af den noget mærkværdige turneringsstruktur, der var blevet indført, desværre tage den tunge tur tilbage til serie 1, men det bliver forhåbentlig til et kortvarigt ophold. Holdet spiller stadig i serie 1 og havde i sæsonen 2012/2013 ambitioner om spille med i top fem, men af forskellige grunde lykkedes det ikke rigtigt.

For sæsonen 2013/2014 er ambitionerne en smule mere afdæmpet, men håbet eksisterer dog stadig.

OB&IK's 3. hold spillede i 2007 i serie 5, men klubbens store forhåbninger om en oprykning til serie 4 blev indfriet første år og fortsatte derefter med en oprykning til Serie 3. Holdet kunne dog ikke fastholde den flotte udvikling, og måtte desværre nedrykkes igen til serie 5, hvor de startede forfra efter sommerferien 2009. Holdet gjorde det flot og var allerede efter en halvsæson klar til at rykke op og spille i serie 4. Holdet har taget et yderligere spring og er rykket op i serie 3 ved slutningen af efterårssæsonen 2010. Holdet har taget et yderligere spring efter forårssæsonen 2011. Det spiller nu i serie 2, hvilket er en meget flot udvikling, og holdet spillede stadig i sæsonen 2012/2013 i serie 2. Klubben har desværre af forskellige årsager set sig nødsaget til at trække holdet til sæsonen 2013/2014.

Damerne dyrker også fodbold i OB&IK. Vi havde i sæsonen 2010 tilmeldt to hold i dame senior rækkerne. Begge hold klarer sig fint og det ene af holdene er placeret på en flot andenplads. I sæsonen 2012/2013 har klubben "kun" tilmeldt et Dame seniorhold, som nu spiller 7:7 og stadig klarer sig flot.

I OB&IK satses der ikke kun på eliten, men også på "bredden", og vi har således flere hold i de forskellige rækker og på forskellige niveauer. OB&IK har også flere damehold, samt flere herrehold "For de unge", som er blevet lidt ældre -  Fx Old Boys, Junior Old Boys, Super Old Boys, Veteran- og Super Masters hold.

OB&IK er et også hit for de helt unge! Vi har også en meget stor og velfungerende ungdomsafdeling, hvor der er stor aktivitet og hold i alle rækker for både piger og drenge i alle aldre.

Luk