Menu

Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling onsdag den 03. November kl. 20.00 i klubhuset.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Hovedbestyrelsen forslog Per Pedersen, som blev valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

2. Beretninger

Hovedformandens beretning v. Bent Hjortebjerg: Godkendt uden bemærkninger

Ungdomsafdelingens beretning v. Brian Simonsen; Godkendt uden bemærkninger

Seniorafdelingens beretning v. Thomas Hansen: Godkendt uden bemærkninger

Foretaget valg til ungdomsbestyrelsen: Frank Mortensen (formand), Brian Simonsen, Jesper Nielsen, Rene Vestergaard,

Foretaget valg til seniorbestyrelsen: Valther Løgstrup Christiansen, Thomas Hansen, Carsten Banke og Bent Hjortebjerg

3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse – v. Christina Madsen – regnskabet godkendt uden bemærkninger

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg i henhold til paragraf 6

Valg af formand for 2 år: Bent Hjortebjerg – modtager ikke genvalg: Valgt blev Jens Gervil

Valg af sekretær for 2 år: Simone Nielsen – modtager ikke genvalg: Valgt blev Emilie Degn

Valg til suppleant til bestyrelsen for 2 år: Søren Eriksen – modtager genvalg: Genvalgt

Valg af revisorsuppleant for 2 år: Leif Lind Madsen – modtager genvalg: Genvalgt

Valg af revisorsuppleant for 1 år: Derek Finnegan – modtager genvalg: Genvalgt

6. Eventuelt

Æresmedlem:

Sigurd Larsen blev udnævnt til æresmedlem

Christian Nielsen´s Mindepokal: Rene Vestergaard blev tildelt pokalen

Karen Margrete og Lindberg´s frivillighedspokal: Mogens Jochumsen

Bent Hjortebjerg afsluttede traditionen tro den ordinære generalforsamling med at takke dirigenten for god ledelse.

Derefter rejste de fremmøde sig og udråbte et leve og et hurra for Otterup Bold- & Idrætsklub.

Sigurd Larsen blev udråbt til æresmedlem i OB & IK.

Sigurd har været medlem af OB & IK i snart 65 år, kun afbrudt af 1 år, hvor han boede i Sverige. Han har altid været en fremragende repræsentant for klubben både som spiller, leder og senere frivillig.

I forbindelse med klubhus byggeriet har Sigurd været en af de væsentligste drivkræfter. Han har været med hele vejen fra planlægningen til udførelsen af praktiske opgaver. Frivillige har stået for den største del af renoveringen af omklædningsfløjen. Sigurd har samlet de frivillige og planlagt arbejdet for dem Han har lagt en meget stor antal timer.

Når der manglede frivillige til en arbejdsopgave, går man aldrig forgæves til Sigurd. I 2019 var Sigurd en af de frivillige i forbindelse med OB & IK arrangerede U17 landskampe. Sigurd sørgede bl.a. en perfekt bane, som han sørgede blev vandet i løbet af sommeren.

Sigurd er også en af initiativtagerne til, at OB & IK forsøger at få en multibane.

En stor tak til Sigurd for en kæmpe arbejdsindsats over mange år.

Chr. Nielsens mindepokal:

Christian Nielsens mindepokal som er klubbens ældste og fornemste pokal gives til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Denne pokal blev givet til René Vestergaard.

René er træner for klubbens U14. Han har været træner i klubben i 4 år. Rene er desuden en af de 2 ophavsmænd til klubbens hjemmeside. Han opdaterer hjemmesiden løbende. Hjemmesiden følges af mange.

I sommer arrangerede René en U13 sommerturneringen med 8 hold. Det blev en stor succes. Der var mange sociale tiltag.

Derudover er han tovholder på den længe planlagte udlandstur med U13+14, hvor U14 pt. har indsamlet 45.000 kr.

Herudover hjælper han til i ungdomsudvalget

Stor tak til René for hans store arbejde i OB & IK.

Frivillighedspokalen:

Denne pokal gives til en person, som har ydet en stor frivillig indsats for OB & IK

I år er denne pokal gået til Mogens Jochumsen

Mogens har spillet fodbold i OB & IK. Han har været træner for vores ynglingehold, som det hed dengang.

Mogens har været meget aktiv i forbindelse med renoveringen af klubbens omklædningsfløj, hvor man lagde rigtig mange timer. Han har efterfølgende været flittig til at hjælpe med at holde klubbens udearealer. Han har været med omkring arrangementet ”jazz i anlægget” og åben skoledag for ca. 200 skoleelever.

Så rigtig mange tak til Mogens for hans indsats.

Luk