Menu

Sponsorprofil

Nu har det i længere tid været et faktum, at de 3 tidligere nordfynske kommuner, Bogense, Søndersø og Otterup er lagt sammen og den første valgperiode er for længst overstået. Der er ingen tvivl om at den nye storkommune står overfor store forandringer og nytænkning i de kommende år. Otterup Bold & Idrætsklub byder den nye storkommune velkommen og tilbyder, at vi bl.a. sammen med DIT firma kan være med til, at sætte vore aftryk og præg på den sportslige forandring og nye spændende udvikling i det nordfynske område.

Det er også et faktum, at OB&IK er den største og bedst placerede fodboldklub i hele den nye storkommune. OB&IK er Nordfyns hold og har i foråret 2009 udnyttet sine muligheder helt  optimalt, og flot spillet sig op i 2. division i fodbold. Det er 51 år siden at Otterup har haft et hold i divisionen.

Nu er der mulighed for at stå sammen i storkommunen og vise omverdenen og andre dele af landet, at Nordfyn også sportsligt er på landkortet. Taktikken skal være offensiv. Alle nordfynske beboere skal fra første aflevering opleve dynamikken og styrken i dette nye teamwork.

Vi vil ikke nøjes med en plads på bænken – Lad os i fællesskab udnytte alle vore muligheder for at banke bolden i kassen.

Strategien omfatter blandt andet:
Styrkelse af vor store og dynamiske Ungdomsafdeling:

1. Gennem nye og stærke ungdomskoncepter vil afdelingen blive styrket.

2. Vi har ambition om, og vil være Nordfyns ”talentbase” og er allerede nået langt med vor 
     talentskole og træning, og vi tager igen fat med flere initiativer med start i 2010.

3. OB&IK har en meget velfungerende Ungdoms afd. og en dynamisk Ungdomsformand, som 
     i tæt samarbejde med vore mange dygtige trænere og frivillige ledere, skal bringe vor
     klub frem som en af Fyns meget dynamiske, bedste og mest velorganiserede idræts-
     klubber udenfor Odense.
 

Udbygning af vort samarbejde med OB:
OB&IK indgik i slutningen af 2003 en samarbejdsaftale omkring bl.a. talentudvikling med Øens Hold og Odense Boldklub A/S. Med denne aftale har vi sikret os mulighed for, at trække på professionel hjælp til udvikling af vore nordfynske talenter. Vi har desuden fået mulighed for, at vores ungdomsspillere og trænere kan deltage i træningspas og seminarer i OB. Aftalen skal desuden sikre, at spillere der sendes til Øens Hold og OB, og hvis de ikke slår til, vender tilbage og "hjem" til OB&IK. Der er samtidig åbnet op for udvikling af fælles forretningsområder.

Styrkelse af klubbens motionscenter:
I efteråret 2003 åbnede OB&IK i samarbejde med Otterup Håndboldklub eget motionscenter i Otterup Hallerne. Starten er gået over al forventning, og centret har i dag mere end 450 brugere, hvilket er væsentligt over det budgetterede. Vi håber på en fortsat ekspansion gennem blandt andet firmaaftaler.

Fastholde "ikke sportslige" aktiviteter – Grøn Koncert m.fl.:
I OB&IK har vi en lang tradition for, at skabe aktiviteter af ikke sportslig karakter. Lige fra klubbens start har OB&IK arrangeret baller på byens kro eller hotel. Med opførelsen af Otterup Hallen blev den, den naturlige ramme om mange af musikaktiviteterne. Dette har givet mange nyttige forbindelser i den danske underholdningsbranche, hvilket har den betydning, at OB&IK gennem flere år har været den lokale samarbejdspartner for Muskelsvindfonden, når Åh Abe og Grøn Koncert er i Odense.

Oktoberfesten, var et helt nyt arrangement, som blev afholdt første gang i efteråret 2005 i Otterup Hallen. Dette nye arrangement stod OB&IK for som arrangør, og bestyrelsen håbede på, at det kunne gå hen og blive en tilbagevendende begivenhed. - Dette krævede dog en større lokal opbakning.

Et andet arrangement, som OB&IK også var ansvarlig for i 2005, var en stor koncert med et af Danmarks p.t. mest populære turnéband....Big Fat Snake.

I de senere år har OB&IK også været ansvarlig for flere salgsboder i forbindelse med OB's hjemmekampe på Fionia Park. I flere år har OB&IK deltaget i aktiviteter på OK's moderne benzinanlæg ved Kvickly Otterup. De sidste mange år har OB&IK, i sommerperioden stået for omdelingen af Otterup Avis, nu hedder avisen Ugeavisen Nordfyn, i sommerhusområderne på Nordfyn. Opgaverne har været mangfoldige, men OB&IK har et stort "korps" af frivillige, som altid er villige til at trække i arbejdstøjet, når opgaverne melder sig.

Vi kan sikkert også løse en given opgave for dig!

Skabe nye aktiviteter til gavn for klub og netværk:
For at kunne drive en sportsklub i OB&IK’s størrelse er det vigtigt, at der hele tiden udvikles og skabes nye aktiviteter. Vi har i klubben et aktivitetsudvalg, der skal sikre fastholdelsen af eksisterende tiltag og være med til at udvikle nye aktiviteter.

Den 15. juli 2006 var Lars Lilholt Band i Otterup. Det var lykkedes for OB&IK, efter flere forgæves forsøg, at få et af Danmarks mest populære familiebands til igen, at lægge vejen forbi Otterup og give koncert. Det blev en stor publikumssucces!

Vi håbede også, som tidligere nævnt, at få skabt en ny tradition på Nordfyn, i form af Oktoberfesten i Otterup Hallerne. Oktoberfesten 2006, som var blevet omdøbt til "Oktuborgfesten", efter at Tuborg var trådt ind som sponsor på festkoncept og markedsføring, blev afholdt i Otterup Hallen fredag den 6. oktober. "Oktuborgfesten" var en stor succes for deltagerne i festen, men det blev ingen succes set med vor kasserers øjne, og bestyrelsen i OB&IK har nu efterfølgende besluttet, at der ikke i fremtiden bliver gennemført koncerter eller lignende arrangementer, hvor vi tager del i en evt. risiko.

Der er taget et nyt initiativ i OB&IK, ved nedsættelsen af et sponsorudvalg, som selvfølgelig vil tage sig af sponsorater, men også være idébank og igangsætter omkring nye tiltag til glæde og gavn for vores mange sponsorer.

Der arbejdes bl.a. på nogle nye muligheder for at etablere netværk og eksponering af vore sponsorer bl.a. ved vort 1. holds hjemmekampe i Danmarksserien m.m.

Som du kan se, vil der være rige muligheder for eksponering af alle OB&IK’s mange samarbejdspartnere.

Netværk – sponsorer og samarbejdspartnere:
Som sponsor i OB&IK har man desuden mulighed for at opbygge gode relationer og netværk til andre dynamiske virksomheder i det nordfynske via OB&IK's Erhvervsklub. - Noget som traditionel markedsføring alene ikke er i stand til.

OB&IK styrker gennem vore aktiviteter for sponsorer og samarbejdspartnere mulighederne for, på social vis, at skabe nye kontakter blandt klubbens store netværk.

OB&IK giver samtidig DIT Firma mulighed for, at præsentere produkter / ydelser i forbindelse med medlemsmøder, forældremøder, træner- & ledermøder m.m.

Hvad kan DU som sponsor gøre for at få del i denne eksponering:
- Dit firma kan ”købe” en 1. holdstrøje / bukser / træningsdragt /svedetrøjer etc.
- Du kan sponsorere et eller flere af klubbens øvrige hold med reklame på trøjer/bukser/træningsdragter/overtræksdragter m.m.
- Der er også mulighed for at sponsorere via de bander, der omkranser vort utroligt smukt beliggende Otterup Stadion.
- Du kan, som en nyhed, sponsorere på pladsen omkring den nye elektroniske måltavle på Stadion.
- Du kan også sponsorere på forskellig vis, i forbindelse med OB&IK's 1. holds hjemmekampe i Danmarksserien, på Otterup Stadion.
- På OB&IK’s hjemmeside www.ob-ik.dk  er der mulighed for, at få et link til DIT firma’s hjemmeside.
- OB&IK's hjemmeside har til orientering mere end 8.000 hits pr. måned.
- Du kan sponsorere med dit firmanavn på den store Sponsortavle i klubhuset og ved  indgangen til Otterup Stadion.
- I OB&IK's kampprogram, som bliver udleveret gratis ved 1. holdets hjemmekampe, har du også mulighed for, at annoncere med en 1/1 eller en 1/2 side.
- Ved speak på Otterup Stadion, i forbindelse med OB&IK's 1. holds hjemmekampe.
- Du kan også gøre brug af OB&IK’s logo i egen markedsføring.

Aktiviteter med fordele:
Vi stiller også gerne op, som hjælpere, for DIT Firma ved forskellige arrangementer / eller andre tiltag.

Gennem vore mange aktiviteter er vi i OB&IK vant til, at rekruttere hjælpere blandt vore mange medlemmer, forældre, trænere og ledere. Har Dit firma en aktivitet, hvor OB&IK kan hjælpe, hjælper vi dig meget gerne.

Alt er muligt og hvad koster det:
I OB&IK vil vi gerne indgå i længerevarende forhold og sponsorater, men indgår dog også sponsorater i kortere perioder. Minimumsperioden er 1 år ad gangen. Udover den nævnte eksponering og de eksisterende aktiviteter er der ellers frit slag for udvikling af fælles aktiviteter.

Vi er altid meget lydhøre for nye tiltag / arrangementer, hvor vi kan give dit firma en nyttig og hjælpende hånd og måske endda nogle gode råd. Hvis du nu syntes, at du vil være en del af det efterhånden store fællesskab med udgangspunkt i OB&IK, da venligst kontakt OB&IK's Sponsor afd.

Vi vil så i samarbejde med dig finde netop de muligheder du finder bedst og mest egnet, som sponsor i vort store fællesskab og klub.

Luk