Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

image
12. oktober 2021 kl. 23:04

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 3. November kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

Hovedformandens beretning v. Bent Hjortebjerg

Ungdomsafdelingens beretning v. Brian Simonsen

Seniorafdelingens beretning v. Thomas Hansen

Foretaget valg til ungdomsbestyrelsen

Foretaget valg til seniorbestyrelsen

3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse – v. Christina Madsen

4. Indkomne forslag

5. Valg i henhold til paragraf 6

Valg af formand for 2 år: Bent Hjortebjerg – modtager ikke genvalg

Valg af sekretær for 2 år: Simone Nielsen – modtager ikke genvalg

Valg til suppleant til bestyrelsen for 2 år: Søren Eriksen – modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant for 2 år: Leif Lind Madsen – modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant for 1 år: Derek Finnegan – modtager genvalg

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Vi opfordrer alle medlemmer i klubben, inkl. forældre til børn/unge som spiller fodbold i OB & IK at deltage i generalforsamlingen. 
Det er vigtigt, at der er opbakning til klubben. Kom og hør om klubbens drift.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Hovedformand

Bent Hjortebjerg