Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

image
23. august 2023 kl. 14:12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mandag den 25. september kl. 19.13 i klubhuset.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

Hovedformandens beretning v. Bent Hjortebjerg

Ungdomsafdelingens beretning v. Brian Simonsen

Seniorafdelingens beretning v. Frank Mortensen

Foretaget valg til ungdomsbestyrelsen

Foretaget valg til seniorbestyrelsen

3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse – v. Anders Nielsen

4. Indkomne forslag

5. Valg i henhold til paragraf 6

Valg af formand for 2 år: Bent Hjortebjerg– modtager genvalg for 1 år

Valg af kasserer for 2 år: Anders Nielsen – modtager genvalg for 1 år

Valg til suppleant til bestyrelsen for 2 år: Søren Eriksen

Valg af revisor: 2 år: Leif Lind Madsen – modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant for 1 år: Derek Finnegan –

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Vi opfordrer alle medlemmer i klubben, inkl. forældre til børn/unge som spiller fodbold i OB & IK at deltage i generalforsamlingen.

Det er vigtigt, at der er opbakning til klubben. Kom og hør om klubbens drift.

 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bent Hjortebjerg, hovedformand

Luk