Menu

Chr. Nielsens mindepokal gik til....

image Ungdomsformand Brian Simonsen overrækker Chr. Nielsens mindepokal på vegne af bestyrelsen
21. oktober 2022 kl. 11:22

Chr. Nielsens mindepokal: Christian Nielsens mindepokal, som er klubbens ældste og fornemste pokal, gives til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Knud Sørensen:

Knud har for et "par" år siden selv spillet på vores 1. hold. Han har trænet ungdomshold og seniorhold bl.a. vores 1. hold.

Han kom tilbage til klubben som træner som sportslig koordinator. Han har trænet vores 2. hold i serie 2, senest sammen med Simon Christoffersen til slutningen af denne sæson. Kendetegnede for Knud´s trænergerning blomstrede øvrige senior med mange til hver træning hver gang.

Han har hjulpet seniorbestyrelsen med at sammensætte et helt nyt træner-team for alle 3 herre seniorhold til den nye sæson.

I 2021/2022 var Knud primus motor, sammen med Kasper Lund ”i et forløb for unge ledige i Nordfyns Kommune – ”fodbold for fremtiden” sammen med DBU. Forløbet varede i 26 uger. Deltagerne var unge under 30 år, som ikke var uddannelses- eller jobparate. De mødt op 2 gange om ugen til træning m.v Der var ingen af deltagerne, som selv spillede fodbold. Der var indlagt fællesspisning og socialt samvær efter hver træning

Meget betegnende for din engagement, så tog du fri fra din ordinære arbejde i de 2 dage om ugen.

Projektet var en stor succes. Du fik lært deltagerne at blive bedre til at spille fodbold. Det var nok heller ikke det vigtigste. De fik lært at blive mere åbne, at møde til tiden og at møde op.Der var en meget stor mødeprocent for del-tagerne.

Resultatet af projektet var, at stort set alle kom i arbejde eller uddannelse. Der var 2 som faldt fra under projekt. Der var 4 tilbage, da projektet stoppede – de er sikkert også kommet i arbejde eller uddannelse.

Din måde at være på og omgås deltagerne, var årsagen til at projektet blev så stor en succes

Nordfyns Kommune var meget tilfreds med projektet. Eneste grundt til, at det ikke fortsatte var for få emner til at deltage.

Der skal lyde et kæmpe tak fra bestyrelsen og tillykke med prisen.

Luk